Ажиниёз номидаги Нукус Давлат педагогика институтининг
«Фан ва жамият» журнали

Журнал 2004 йилда ташкил этилган. Йилига 4 марта нашр этилади. Ҳажми 8-10 п / л. Қорақалпоғистон Республикаси Матбуот ва ахборот агентлиги томонидан 2007 йил 14 февралда рўйхатдан ўтказилган ва №01-043-сонли гувоҳнома берилган. Олий аттестация комиссиясининг 2013 йил 30 декабрдаги қарори билан журнал қуйидаги илмий йўналишлар бўйича докторлик диссертациялари учун нашрга тавсия этилган мақолалар рўйхатига киритилган:

 • 10.00.04-Қорақалпоқ тили, қорақалпоқ адабиёти
 • 13.00.00-Педагогика фанлари
 • 19.00.00-Психология фанлари

Журнал бош муҳаррири

Физика-математика фанлари номзоди, доцент - Б. Отемуратов

Журнал бош муҳаррири ўринбосари

Филология фанлари доктори, профессор - К. Алламбергенов

Журналнинг масъул муҳаррири

Журналнинг масъул муҳаррири - Д. Догарова

Боғланиш учун маълумотлар

Таҳририятнинг манзили: Нукус шаҳри, П.Сейитов кўчаси, рақамсиз уй, индекс: 230100.

Телефон: +998(93) 364-33-43

Электрон манзил: fanvajam@mail.ru

Обуна учун журналнинг банк маълумотлари

Р/с: 23402000300100001010

Банк: Центр банк г.Ташкент

МФО: 00014

ИНН:201122919

Л/с: 400110860354017950100075001

ИНН: 200357981

«Фан ва жамият» журнали профессор-ўқитувчиларга, устозлар ва ўқитувчиларга, докторантларга ва бошқа илмий-тадқиқот ва илмий-услубий фаолият билан шуғулланадиганларга ўз мақолаларини нашр этиш, янги илмий ютуқлар, замонавий педагогик технологиялар ва ўқитиш услублари билан танишиш ва қўллашда ёрдам беради. Журнал олий ўқув юртлари, коллеж ва лицейлар, мактаблар ва мактабгача таълим муассасаларида юқори малакали кадрлар тайёрлашга муносиб ҳисса қўшмоқда.

Мамлакатимизнинг асосий мақсадларига - ҳуқуқий демократик давлатни яратиш, ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиётига ўтиш, фуқаролик жамиятини барпо этиш учун журнал таниқли, шунингдек, ёш олимларнинг илмий-амалий изланишлари натижаларини кўрсатишга ҳаракат қилмоқда. Нашр этилган мақолаларда минтақавий ва глобал аҳамиятга молик муаммолар, педагогик тажриба алмашиш акс эттирилган. Президентимиз ҳақли равишда таъкидлаганидек, ота-боболаримиз ва замонавий олимларимизнинг илмий ва маданий мероси илм-фан ва жамиятимиз ҳаётининг барча соҳаларида гуллаб-яшнашига хизмат қилиши учун Хоразм, Беруний ва Улуғбекнинг улуғвор ишларининг муносиб давомчиларини ёшлар орасида аниқлаш бизнинг асосий вазифамиздир. Сиз билан биргаликда журнал илм-фан ва жамият ривожига хизмат қилади.

Журналнинг таҳририят аъзолари:

 1. Абдиназимов Ш. — Филология фанлари доктори, профессор.
 2. Абдуллаева Я. — Тарих фанлари доктори.
 3. Алламуратов Б. — Биология фанлари доктори, профессор.
 4. Алеўов У. — Педагогика фанлари доктори, профессор.
 5. Айымбетов М. — Филология фанлари доктори, профессор.
 6. Даўлетмуратов Б — Физика-математика фанлари доктори
 7. Рақымжан Турысбек — Филология фанлари доктори, профессор.
 8. Эркебаева Г — Педагогика фанлари доктори, профессор.
 9. Эскиева М. — Филология фанлари доктори, профессор.
 10. Халилов Ф. — Педагогика фанлари доктори, профессор.
 11. Исмаилов Қ. — Физика-математика фанлари доктори, профессор
 12. Жәримбетов Қ. — Филология фанлари доктори, профессор.
 13. Жоллибеков Б. — География фанлари доктори, профессор.
 14. Жуманов М. — Биология фанлари доктори, доцент
 15. Жумамуратов А. — Қишлоқ хўжалиги фанлари доктори
 16. Калханов П. — физика – математика фанлари фалсафа доктори (PhD)
 17. Камалов А. — Физика-математика фанлари доктори.
 18. Каипбергенов Б. — Техника фанлари доктори.
 19. Қайыпбергенов А. — Техника фанлари доктори.
 20. Кадиров К. — Филология фанлари номзоди, доцент
 21. Қощанов Б. — Тарих фанлари доктори, профессор
 22. Қощанов К. — Филология фанлари номзоди, профессор.
 23. Қудайбергенов К. — Физика-математика фанлари доктори, профессор.
 24. Қулбек Ергобек — Филология фанлари доктори, профессор.
 25. Қурамбаев К. — Филология фанлари доктори, профессор.
 1. Мамедов А. — Филология фанлари доктори, профессор.
 2. Мамедов Н. — Филология фанлари доктори, профессор.
 3. Мамбетуллаева С. — Биология фанлари доктори.
 4. Матчанов А. — Биология фанлари доктори, профессор.
 5. Отемуратов Б — физика-математика фанлари доктори (DSc), доцент
 6. Пазылов А. — Педагогика фанлари номзоди, доцент.
 7. Рахимов Б. — Педагогика фанлари доктори, профессор
 8. Реймов А. — Техника фанлари доктори.
 9. Рузиев Э. — Педагогика фанлари доктори, профессор.
 10. Сарыбаев М. — Тарих фанлари доктори.
 11. Суюнова Н. — Филология фанлари доктори, профессор.
 12. Шербак С. — Филология фанлари доктори, профессор.
 13. Тагаев М. — Техника фанлари доктори.
 14. Турдымамбетов И. — География фанлари доктори.
 15. Утеулиев Н. — Физика-математика фанлари доктори, профессор.
 16. Утебаев Т. — Педагогика фанлари доктори, доцент.
 17. Явидов Б. — Физика-математика фанлари доктори.
 18. Юлдашев Қ. — Педагогика фанлари доктори, профессор.

«ФАН ва ЖАМИЯТ» журнали муаллифларга эслатма:

1. «Фан ва жамият» журналига мақолалар қорақалпоқ, ўзбек, рус, инглиз тилларида қабул килинади. Мақола охирида резюме уч тилда ёзилади: ўзбек, рус, инглиз тилларида.

2. Мақола муаллиф томонидан имзо куйилиб, Электрон версияси билан икки нусхада топширилади.

3. Мақола 12 шрифтда Times New Romanда, математик формулалар Equation Editor белгиланган муҳаррирлик формуласи билан киритилиши шарт. Мақола матни 1,5 интервалда, юкоридан 3 см, пастдан 2,5 см , чап томонидан 2,5см, ўнг томондан 1 см қолдириб ва стандарт (210х295 мм) қоғозда босилади.

4. Мақолага мазкур соха мутахассисидан тақриз ва нашрга тавсия қилиш бўйича кафедра (лаборатория) мажлиси баённомасидан кўчирма қўшиб топширилади.

5. Мақола ичидаги иктибослар рақамлар билан квадрат қавс ичида берилади. Биринчи рақам манбани, иккинчи рақам манба бетини билдиради. Масалан (1,5). Уларнинг аниқлигига мақола муаллифи жавобгардир.

6. Фойдаланилган адабиётлар руйхатига лотин тилида ОАК талабларига мувофиқ: муаллиф исм шарифи, адабиёт номи, нашриёт ўрни, номи, йили, бети тўлиқ кўрсатилади. Журналдан олинган адабиётларда муаллиф исми, нашри, мақола, журнал номи, йили, сони, бетлари кўрсатилади.

7. Институтдан ташқари муассасалардан келган мақолаларга муаллифлар ўзлари ишлайдиган ташкилот раҳбаридан журнал Бош мухаррири номига мақолани босишни сўраб қилган илтимосномасини қўшиб топшириши лозим.

8. Мақола тузилиши шартли равишда: қисқача кириш, тадқиқотнинг асосий қисми ва хулосадан иборат бўлиши керак. Барча мақолалар тақризга юборилади. Мазмуни ва ёзилиши талабга жавоб бермайдиган мақолалар нашр килинмайди. Топширилган илмий мақолалар муаллифларга кайтарилмайди.

9. Муаллифларнинг иш ўрни, лавозими, илмий даражаси, уй манзили, телефонлари мақола охирида кўрсатилади.

Алоқа

Манзил:

Нукус шаҳри, П.Сейитова кўчаси, рақамсиз уй, индекс: 230100.

Телефон:

+998(93) 364-33-43

...
Сизнинг хатингиз жўнатилди!
Designed by Masharipov Turdibay